REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

RAIDER
43-155 Bieruń
ul. Zabrzeg 8
Nip. 646-191- 13-00
Warunki dokonywania zakupów
RAIDER.pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem
motobierun.pl/sklep
Oferta i realizacja zakupów
W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (paragon, lub na życzenie klienta
faktura).
Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu,
wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.
Wszystkie ceny podawane w sklepie motobierun.pl/sklep są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają
podatek VAT.
Reklamacje i gwarancje
Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez
nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli motobierun.pl/sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych
żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
Zwroty
Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie
14 dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem.
Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.
Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów możliwy jest poprzez adres email biuro.raider@wp.pl lub
formularz kontaktowy na stronie.
Dane osobowe
Motobierun.pl/sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ?O
ochronie danych osobowych?.
Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz
przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji.
Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym
wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą
ujawniane osobom trzecim.
Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W
tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: biuro.raider@wp.pl
Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane motobierun.pl/sklep Autoryzacja
elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firmy PayU S.A..
Uwagi końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wysyłki podajemy w dniach roboczych.
Towar wysyłamy w poniedziałki i czwartki
Zamówienie złożone od wtorku do czwartku do godz 15:00 ( wysyłka poniedziałek )
Zamówienie złożone od piątku do wtorku do godz 15:00 (wysyłka w czwartek )
W przypadku płatności przelewem, czas otrzymania zamówionego produktu wydłuża się o
czas realizacji przelewu
Zamówiony produkt dostarczają firmy kurierskie, zazwyczaj są to 1-2 dni roboczych.
W razie jakichkolwiek problemów z dostawą towaru, zaistniałych z braku towaru w
hurtowniach, kontaktujemy się z zamawiającym w sposób telefoniczny.

Gdy by zaistniała sytuacja, że produktu który został zamówiony w naszym sklepie z przyczyn technicznych nie było,
więc wtedy informujemy zamawiającego w sposób telefoniczny o zaistniałym braku w hurtowni.

 

REKLAMACJE I ZWROTY

Zgodnie z Ustawą "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny", masz prawo zrezygnować z produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty
odebrania przesyłki.

Warunki zwrotu:

Zakupiony produkt należy zwrócić wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) z kartą gwarancyjną (jeżeli takową
posiadał), oraz wypełniony formularz zwrotu, lub własne oświadczenie zwrotu zawierające następujące dane:
imię i nazwisko
adres
listę zwracanych produktów
datę zwrotu
podpis klienta
Produkt powinien zostać zwrócony w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym (jeśli takie posiadał).
zwracany produkt nie możne nosić znamion użytkowania ani nie został w żaden sposób uszkodzony
koszt zwrotu przesyłki ponosi zamawiający
Zwrot środków za zakupiony i zwrócony produkt odbywa się wyłącznie na konto bankowe podane przez klienta.

Wszystkie zwroty należy kierować na adres:
RAIDER
43-155 Bieruń
ul. Zabrzeg 8

Nie odbieramy paczek za pobraniem.

W przypadku, gdy zwrócisz nam produkt, który nie spełnia powyższych wymagań, będziemy zmuszeni odesłać go na
Twój koszt.

Formularz